เน็ตบ้านเอไอเอส ติดเน็ตบ้านais ติดตั้ง Ais Fibre

แพ็กเกจ SMART-AI GAMER ด้วยประสิทธิภาพของระบบจัดการ AI
ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วของสัญญาณ WiFi,ช่วยลดค่า Latency,
เพิ่มความเสถียรได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกการแข่งขันเกมมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

  สิทธิพิเศษ

  • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกฟรี! มูลค่า 4,800 บาท
  • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ตามแพ็กเกจตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด
  • อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืม คืนเมื่อยกเลิกบริการ AISFibre

แพ็กเกจ SMART-AI GAMER
ด้วยประสิทธิภาพของระบบจัดการ AI ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วของสัญญาณ WiFi,ช่วยลดค่า Latency, เพิ่มความเสถียรได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกการแข่งขันเกมมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

   สิทธิพิเศษ

  • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกฟรี! มูลค่า 4,800 บาท
  • รับสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ตามแพ็กเกจตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด
  • อุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืม คืนเมื่อยกเลิกบริการ AISFibre